PRINT SEND TIL EN VEN
Nørup Vandværk

Nørup Vandværk a.m.b.a. - CVR-nr.: 4508 3152

Stiftet i 1928. - Nørup Vandværk som det kendes i dag blev etableret i 1987 og er beliggende på Hærvejen ca. 200 m øst for krydset Rolighedsvej og Hærvejen.

Værket er et moderne og fuldautomatisk vandværk, der årligt udpumper mellem 50.000 og 55.000 m3 vand til 267 medlemmer (husstande).

Nørup vandværk har en målsætning om at levere vore forbrugere godt og billigt drikkevand og sikre så stabil en vandforsyning som muligt – vi har derfor konstant fokus på at forbedre både kvalitet og forsyningssikkerhed.

 

Ved ledningsbrud eller manglende vandforsyning: Ring til  Knud Lind, tlf. 2142 4288, eller til Jan Møller Rosenberg, tlf. 4026 2567.

Ved  flytning eller spørgsmål om betaling o.l. henv. til kassereren Gunda Pilgaard, Smedens Ager 2, tlf. 7588 3676 eller 4015 3676. kasserer@noerupvand.dk.

NB: En række dokumenter kan downloades forskellige steder på denne hjemmeside - f.eks. regnskaber, regulativ, vandkvalitetsmålinger o.l. For at kunne læse disse dokumenter har du brug for programmet AdobeReader. Har du ikke programmet på din maskine, kan du hente det fra internettet gratis ved at kilkke på dette link: www.adobe.dk/products/acrobat/readstep2.html og følge anvisningerne. 

Aktuelt

Generalforsamling

Vandværkets årlige generalforsamling finder sted mandag d. 27. marts kl. 19 på Bredehus.

Indkaldelse er offentliggjort i ugeaviserne for Egtved og Jelling. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være fremme senest mandag d. 13. marts.

Hent regnskab for 2016 her

Hent budget 2017 her